De Middenboulevard Zandvoort

home

masterplan

foto's deelgebieden

uitgangspunten deelgebieden

contact

link

disclaimer

english version

 

 

Welkom op de deelwebsite van Architecten aan Zee met het ruimtelijk plan voor de Middenboulevard in Zandvoort.  Het ruimtelijk model dat voor het gehele gebied door Architecten aan Zee in 2007/2008 met respect voor belanghebbende bewoners is ontwikkeld. Het is een principeverkaveling met stedenbouwkundige visie. Het ruimtelijk concept kent de volgende uitgangspunten:

  1. Geen of beperkte sloop, huidige structuur uitgangspunt voor nieuwe plan;
  2. Het aanpakken van gehele verpauperde situatie, van prullenbak tot restauratie;
  3. Het huidige grootstedelijke karakter zodanig verfijnen dat het beter aansluit bij het nog bestaande dorpskarakter;
  4. De enorme windsnelheden die rondom bestaande hoge gebouwen kunnen optreden zijn sturend voor de planvorming, nieuw windtunnelonderzoek zal dat moeten uitwijzen;
  5. Hoogwaardige architectuur levert een positieve bijdrage aan de uitstraling en imago van Zandvoort;
  6. Een duidelijke ruime routing strandgasten die met de trein aankomen als onderdeel van het plan;
  7. Balans tussen de verschillende onderdelen en aanvullende variatie in programma is de sleutel voor succes;
  8. Door het zilte agressieve klimaat extra investeren in duurzame materialen;
  9. De woningen die het aan eind van hun levensduur zitten stimuleren te vernieuwen c.q. grondig te renoveren;
  10. Naast de materiaalkeuzes staat ons een duurzame ontwikkeling voor ogen, met o.a. minder verharding en meer openbaar groen.

Bij diverse presentaties is gebleken dat dit plan onder bewoners veel draagkracht heeft. De Middenboulevard ligt tussen het strand en de doorgaande weg Burgemeester Engelbertsstraat, direct voor het station en het centrum van het dorp. Het is gebouwd in de jaren 60 met een uitgesproken stedelijk karakter (ruim 100won/ha) met uitsluitend eigendomsappartementen en winkels/kantoren/horeca. De invloed van het zeeklimaat, de onzekerheid of investeringen geen weggegooid geld is en het achterwege blijven van groot onderhoud aan de openbare ruimten en woningen, zorgen voor een weinig florissante aanblik. Ook het ontbreken van enig groen draagt daaraan bij. Dat samen met de onduidelijkheid omtrent de toekomst, heeft er voor gezorgd dat de courantheid afneemt en de verkoopprijzen al voor de crisis najaar 2008 jaren onder druk staan. Bijzonder slecht voor de individuele Eigenaren maar ook voor de Gemeente en het Imago van Zandvoort. Hoog tijd om dat om te zetten in een Win-Win-Win situatie en van Zandvoort de mooiste kustplaats te maken.

In 2007/2008 leek het erop dat de kust spoedig zou worden versterkt, waardoor ondergronds parkeren mogelijk werd. Dat is nu (en waarschijnlijk ook niet de komende tien jaar) niet het geval en zijn de plannen hierop aangepast. Het Rijksbeleid voor Kustfundament blijft daarbij leidend. Deze site is druk bezocht , belangstellende kunnen met Architecten aan Zee contact opnemen.

Uiteraard zijn gemaakte concepten en plannen auteursrechtelijke beschermd en derhalve gedeponeerd.

 

 

 

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 10-07-2012

U bent bezoeker nummer Bezoekersteller

2008 2009 2010 Architecten aan zee